Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2)

Gốc
Có những loài hoa được tôn vinh chọn làm quốc hoa ở cả 2 quốc gia như hoa hồng, vậy bạn có biết đó là nước nào không?

Hoa Nhài"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 1

Hoa Cẩm Quỳ"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 2

Hoa Mộc Lan"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 3

Hoa Anh Đào"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 4

Hoa Dâm Bụt"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 5

Hoa Cẩm Chướng"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 6

Hoa Hồng"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 7

Hoa Hướng Dương"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 8

Lá Phong"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 9

Hoa Đại"">

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa (2) - Ảnh 10

Mộc Trà

Tin nóng

Tin mới