Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa

Gốc
Mỗi nước đều chọn riêng cho mình một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của quốc gia đó, bạn có biết hết các quốc gia đó không?

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 1

Hoa tulip.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 2

Hoa keo vàng.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 3

Hoa hồng đỏ.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 4

Hoa mẫu đơn.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 5

Hoa súng trắng.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 6

Hoa đỗ quyên.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 7

Hoa anh túc đỏ.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 8

Cỏ ba lá.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 9

Hoa muồng yến.

Quiz: Đoán tên quốc gia qua quốc hoa - Ảnh 10

Hoa sen.

Mộc Trà

Tin nóng

Tin mới