(ĐTCK) Dù đã có lãi trong quý II và 6 tháng đầu năm nay, nhưng hàng tồn kho của QCG vẫn ở mức khủng với gần 4.400 tỷ đồng.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 với doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 37,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2012 lỗ 1,88 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính gần như không có, khi mà chi phí tài chính tăng vọt lên 44 tỷ đồng. Thu nhập khác đem lại gần 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,5 tỷ đồng tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng 2013, QCG đạt 250 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2012; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5,6 tỷ đồng, trong khi 6 tháng 2012 lỗ 2,17 tỷ đồng.

Tại 30/6/2013, QCG có tổng nợ phải trả là 4.181 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn 304 tỷ đồng và vay dài hạn gần 1.500 tỷ đồng. Hàng tồn kho đối với QCG vẫn là một khối đồ sộ lên tới gần 4.400 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản.