Quốc Cường Gia Lai: Lãi đột biến quý IV/2016 vẫn 'lỡ hẹn' kế hoạch năm

Gốc
Đây cũng là năm thứ 6 doanh nghiệp này “lỡ hẹn” với kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Quốc Cường Gia Lai: Lãi đột biến quý IV/2016 vẫn 'lỡ hẹn' kế hoạch năm - Ảnh 1

CTCP Quốc Cường Gia Lai vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016 với doanh thu thuần gần 738 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ nhờ chuyển nhượng đất nền dự án Hải Châu và bàn giao căn hộ các dự án cho khách hàng. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ gấp 3,86 lần giúp lợi nhuận gộp thu về gấp 11,5 lần so với cùng kỳ, đạt gần 74 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 66,7%, còn 1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng vọt từ mức gần 1 tỷ đồng lên 31,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh theo doanh thu, ở mức lần lượt 7,9 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác kỳ này của doanh nghiệp tăng vọt từ mức 1,7 tỷ đồng lên 20,4 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý IV/2016, QCG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 37,7 tỷ đồng, gấp 7,1 lần mức đạt được cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2016, QCG đạt doanh thu thuần hơn 1.588 tỷ đồng, gấp 4,1 lần năm 2015, lợi nhuận trước thuế 86,9 tỷ đồng, gấp 3,6 lần, lợi nhuận sau thuế đạt 69,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cũng kỳ năm trước.

Như vậy, với kết quả đạt được, dù doanh nghiệp đã vượt 5,9% mục tiêu doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành 86,9% mục tiêu lợi nhuận đặt ra hồi đầu năm. Đây cũng là năm thứ 6 doanh nghiệp này “lỡ hẹn” với kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức hơn 8.176 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 48 tỷ đồng, gấp 2,8 lần, đầu tư tài chính ở mức 67,6 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm.

Trong khi đó, hàng tồn kho của QCG vẫn ở mức cao với hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 73,7% tổng tài sản doanh nghiệp, chủ yếu từ các dự án bất động sản dở dang như khu dân cư Phước Kiển (4,230 tỷ), chung cư Giai Việt, chung cư QCGL II, dự án Thủ Thiêm, Bến Du Thuyền, khu dân cư 6B... công ty cũng đã trích lập dự phòng 36 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng nhẹ 3% so với đầu năm, trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng từ mức 519 tỷ lên 1.692 tỷ đồng trong khi vay nợ dài hạn giảm xuống còn 78 tỷ đồng.

Trần Thúy

Tin nóng

Tin mới