Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Chiều nay 26.7, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Đồng thời thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Tại phiên làm việc buổi chiều 26.7, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với danh sách bầu Phó Chủ tịch nước: có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 484 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.99% tổng số ĐBQH).

Đối với danh sách bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95.79% tổng số ĐBQH).

Đối với danh sách bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 94.59% tổng số ĐBQH).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước: có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.79% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.19% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.19% tổng số ĐBQH).

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

Với các kết quả như trên, bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khóa XV được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí

Về công tác nhân sự, trong phiên làm việc buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội cơ cấu số thành viên Chính phủ. Sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Cuối phiên làm việc chiều nay, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

HOÀNG HƯƠNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/43104/quoc-hoi-bau-pho-chu-tich-nuoc-chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-va-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao