Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội Côxôvô phê chuẩn bản hiến pháp mới

Gốc

Ngày 9/4, Quốc hội gồm 120 ghế của Côxôvô đã nhất trí thông qua bản hiến pháp mới, nguyện sẽ xây dựng một quốc gia với các qui định rõ ràng dành cho người Xécbia và các cộng đồng thiểu số khác.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244481/Default.aspx