Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch đến hết năm 2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, sáng 9-1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó chủ tịch Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó chủ tịch Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Nghị quyết này khẳng định: Nội dung các chính sách phòng, chống dịch Covid-19 trong Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (sau đây gọi là Nghị quyết số 30/2021/QH15) là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ trong hoạt động lập pháp; là quyết định đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước nhân dân, khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết; đồng thời, bảo đảm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc tại thời điểm cấp bách khi đại dịch Covid-19 bùng phát để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương chủ động thực hiện các quyết sách sáng tạo, linh hoạt, thần tốc, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như trong tình trạng khẩn cấp.

Đặc biệt, Chính phủ có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch bệnh kịp thời, đúng đắn tại thời điểm quyết định, góp phần kiểm soát dịch bệnh, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

Các chính sách, biện pháp, giải pháp được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 30/2021/QH15 cơ bản đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ với các biện pháp đặc biệt, đặc cách, đặc thù, góp phần kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19...

Nghị quyết khẳng định: Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện trước ngày 31-12-2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng quyết định: Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2024 được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31-12-2024.

 Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Nghiên cứu để coi bệnh Covid-19 là bệnh lưu hành phù hợp với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam

* Ngoài ra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh tán thành với những nội dung mà Chính phủ trình; đồng thời cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu để chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và coi bệnh Covid-19 là bệnh lưu hành phù hợp với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam.

Về các ý kiến đề nghị nên xem xét công nhận liệt sĩ đối với người tham gia công tác phòng, chống dịch qua đời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát tổng thể và thực hiện theo quy định của pháp luật.

THẢO NGUYÊN