Quốc hội khóa I: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Gốc
Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa.
0:00 / 0:00
0:00

Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960 với 12 kỳ họp. Quốc hội khóa I đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN https://baotintuc.vn/infographics/quoc-hoi-khoa-i-quoc-hoi-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam-doc-lap-20210505105342101.htm