Quốc hội Khóa II: Xây dựng XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà

Gốc
Quốc hội khóa II hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống 'Chiến tranh đặc biệt' của đế quốc Mỹ, thực hiện thống nhất nước nhà. Quốc hội khóa II kéo dài 4 năm (1960-1964) với 8 kỳ họp.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN https://baotintuc.vn/infographics/quoc-hoi-khoa-ii-xay-dung-xhcn-va-dau-tranh-thong-nhat-nuoc-nha-20210505105718447.htm