Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng...

5 liên quan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ...

5 liên quan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Tranh Trà

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Tranh Trà

Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết...

5 liên quan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung...

5 liên quan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Tóm tắt quá trình công tác của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Minh Khái được bầu giữ chức Phó...

5 liên quan