> Ngày mai (6/5), khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII" />