Quốc hội Pháp thông qua luật tạm thời 'đóng băng' giá thuê nhà

Quốc hội Pháp thông qua luật tạm thời 'đóng băng' giá thuê nhà

Pháp: Sớm nhất sẽ cải tổ Nội các vào ngày 4/7, thêm một số bộ trưởng mới

Pháp: Sớm nhất sẽ cải tổ Nội các vào ngày 4/7, thêm một số bộ trưởng mới

Tổng thống Pháp Macron không được như ý trong đàm phán liên minh

Tổng thống Pháp Macron không được như ý trong đàm phán liên minh

Pháp có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Pháp có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Pháp thúc đẩy nỗ lực thành lập chính phủ mới

Pháp thúc đẩy nỗ lực thành lập chính phủ mới

Tổng thống Pháp yêu cầu Thủ tướng đề xuất chính phủ mới

Tổng thống Pháp yêu cầu Thủ tướng đề xuất chính phủ mới

Viễn cảnh chính trị mới sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp

Viễn cảnh chính trị mới sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đảng phái thỏa hiệp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đảng phái thỏa hiệp

Tổng thống Pháp kêu gọi các đảng đối lập tránh bế tắc chính trị

Tổng thống Pháp kêu gọi các đảng đối lập tránh bế tắc chính trị

Pháp: Các đảng đối lập quay lưng với lời kêu gọi của Tổng thống Macron

Pháp: Các đảng đối lập quay lưng với lời kêu gọi của Tổng thống Macron

Tổng thống Pháp muốn có đa số lớn hơn và rõ ràng hơn tại Quốc hội

Tổng thống Pháp muốn có đa số lớn hơn và rõ ràng hơn tại Quốc hội

Lần đầu tiên lên tiếng sau bầu cử Quốc hội, Tổng thống Pháp báo động sự chia rẽ, nói 'không thể làm ngơ'

Lần đầu tiên lên tiếng sau bầu cử Quốc hội, Tổng thống Pháp báo động sự chia rẽ, nói 'không thể làm ngơ'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đảng phái thỏa hiệp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đảng phái thỏa hiệp

Cục diện khó khăn

Cục diện khó khăn

Tổng thống Pháp Macron tiếp tục tham vấn các đảng để phá thế bế tắc chính trị

Tổng thống Pháp Macron tiếp tục tham vấn các đảng để phá thế bế tắc chính trị

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Thủ tướng

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Thủ tướng

Pháp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chính trị

Pháp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chính trị

Chỉ sau một đêm, 5 năm tới của ông Macron có nguy cơ thành 'ác mộng'

Chỉ sau một đêm, 5 năm tới của ông Macron có nguy cơ thành 'ác mộng'