QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Gốc
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 08/04, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong phiên làm việc chiều 08/04, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh là các ông có tên sau đây:

- Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội;

- Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Bích Ngọc - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=54242