Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu nhân sự HĐND tỉnh Lào Cai

Ngày 24/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu nhân sự Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lào Cai.

Ngày 24/6/2021, thay mặt Ủy ban TVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành 03 Nghị quyết, cụ thể: 1) Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 2) Nghị quyết số 1285/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 3) Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tại Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15/6/2021.

Tại Nghị quyết số 1285/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15/6/2021.

Tại Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15/6/2021./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/to-chuc-nhan-su/quoc-hoi-phe-chuan-ket-qua-bau-nhan-su-hdnd-tinh-lao-cai-868769.vov