Sáng nay, 19/6, với tỷ lệ, 86,35% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Quoc hoi phe chuan ket qua bo nhiem 2 Tham phan TANDTC - Anh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Nghị quyết nêu rõ: Căn cứ Tờ trình của Chánh án TANDTC; Báo cáo thẩm tra số 685 của UBTP Quốc hội; Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC ngày 19/6/2017.

Quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đối với các ông:

1. Ông Lê Hồng Quang, SN 23/11/1968. Là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang;

2. Ông Nguyễn Văn Tiến, SN 8/7/1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Căn cứ nghị quyết Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến làm Thẩm phán TANDTC kể từ ngày 1/7/2017.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC đối với ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến. Kết quả: ông Lê Hồng Quang được 387/465 ( bằng 78,81%) tổng số đại biểu có mặt tán thành. Ông Nguyễn Văn Tiến được 421/465 số đại biểu có mặt tán thành ( bằng 85,74%).

PV