Quốc hội sẽ giám sát để chống độc quyền

Gốc
(VietNamNet) - Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển nói trong số nguyên nhân tăng giá, có yếu tố độc quyền. "QH chắc chắn phải có quan điểm rõ ràng, kể cả giám sát, đưa vào các đạo luật".

Tin nóng

Tin mới