Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội thảo luận các dự án: Luật Hóa chất; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Ngày 25-10, với sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, các đại biểu QH làm việc tại Hội trường, thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án: Luật Hóa chất và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo chương trình, hai dự án luật này sẽ được các đại biểu QH biểu quyết thông qua ngay tại kỳ họp thứ hai.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108002&sub=50&top=37