Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách năm 2008

Gốc
Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đó là giải pháp cho việc giảm nhập siêu (năm 2008 dự kiến 10,8- 10,9 tỷ USD)...Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới