Cuộc tranh luận liên miên giữa hai ngành tài nguyên-môi trường và xây dựng về "sổ đỏ", "sổ hồng" sắp đi đến hồi kết khi các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thống nhất cao sẽ áp dụng trở lại nguyên tắc "một giấy".