Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội thông qua loạt nghị quyết quan trọng

Gốc

(Toquoc)-Tuần làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua một loạt nghị quyết quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và 5 năm 2011-2015.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; Nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ, về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

Cũng trong tuần này, Quốc hội thảo luận về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; thực hiện Dự án trồng 5 triệu hecta rừng giai đoạn mới và thảo luận dự án luật quan trọng khác.

Trong ngày làm việc đầu tiên của tuần, hôm nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe và thảo luận Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề./.

A.Trâm

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Quoc-Hoi-Thong-Qua-Loat-Nghi-Quyet-Quan-Trong.html