Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet-Ngày12/11, trong phiên họp sáng, QH họp phiên toàn thể dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=28148