Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chiều 10/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với tỷ lệ 93,37%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 sau khi tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội gồm 4 Điều đã được gửi cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (chiếm 93,57% ĐBQH), 465 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật (chiếm 93,37% ĐBQH). Như vậy Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Mai Phương