Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự

Gốc
Chiều 8.4, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Kết quả biểu quyết cho thấy có 449/449 đại biểu bỏ phiếu tán thành, chiếm tỉ lệ 93,54% về việc thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00

Như vậy Quốc hội đã phê chuẩn hai Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết

Các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được phê duyệt là bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng BTC trung ương; ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng BTC trung ương; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TTK Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng BTC trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH trung ương Đoàn TNCS HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 8.4.

Quốc hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với 444/444 đại biểu bỏ phiếu tán thành, chiếm tỉ lệ 92,50%, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ba Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh vừa được Quốc hội phê chuẩn là: 1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; 2. Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 3. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự trước phiên bế mạc

Trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội…

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Văn Hóa http://baovanhoa.vn/chinh-tri/artmid/417/articleid/39058/quoc-hoi-tiep-tuc-cong-tac-nhan-su