ANTT.VN - Theo chương trình, ngày 31/10, Quốc hội sẽ làm việc tại hội trường để xem xét 5 dự án luật sau đây: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật thủy lợi.

Theo đó, mở đầu buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng , thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật đường sắt (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đường sắt (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm , thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật cảnh vệ.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật cảnh vệ.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Quoc hoi xem xet 5 du an luat - Anh 1

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14

Sang buổi chiều, các đại biểu quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật thủy lợi.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thủy lợi.

Cuối ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

P.V