Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập

2/9 tại TP.HCM: Cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên bầu trời chào mừng ngày lễ

2/9 tại TP.HCM: Cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên bầu trời chào mừng ngày lễ

Đường phố TPHCM rợp cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Đường phố TPHCM rợp cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Đường phố rợp cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Quốc khánh 2/9

Đường phố rợp cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Quốc khánh 2/9

TP. Hồ Chí Minh: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Tết Độc lập

TP. Hồ Chí Minh: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Tết Độc lập

Hình ảnh TP Hồ Chí Minh trang hoàng đường phố chào mừng Quốc khánh

Hình ảnh TP Hồ Chí Minh trang hoàng đường phố chào mừng Quốc khánh

Thành phố Đà Nẵng rợp bóng cờ bay

Thành phố Đà Nẵng rợp bóng cờ bay
Thành phố Đà Nẵng rợp bóng cờ bay
Thành phố Đà Nẵng rợp bóng cờ bay

Thành phố Đà Nẵng rợp bóng cờ bay

Đường phố Thanh Hóa rợp màu cờ đỏ chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9

Đường phố Thanh Hóa rợp màu cờ đỏ chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9

Đường phố TP.HCM rực đỏ sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

Đường phố TP.HCM rực đỏ sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội rợp trời cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

Hà Nội rợp trời cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

Quận Hoàn Kiếm: Đường phố sạch đẹp, rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Quận Hoàn Kiếm: Đường phố sạch đẹp, rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Hà Nội: Rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Thủ đô hân hoan mừng ngày Tết Độc lập

Thủ đô hân hoan mừng ngày Tết Độc lập

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón Quốc khánh 2/9

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón Quốc khánh 2/9
TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón Quốc khánh 2/9
TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón Quốc khánh 2/9

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón Quốc khánh 2/9

Phố phường Thủ đô trang hoàng rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9

Phố phường Thủ đô trang hoàng rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9

Đường phố TPHCM rợp trời cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2-9

Đường phố TPHCM rợp trời cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2-9

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9