Xuất khẩu hồ tiêu cũng giảm trong quý 1/2010 (ảnh Internet)

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản toàn ngành ước đạt 3,49 tỷ USD, giảm 3,92% so với cùng kỳ, trong đó các mặt hàng nông sản chính đạt hơn 1,9 tỷ USD giảm 11,01%, các mặt hàng lâm sản đạt 706 triệu USD tăng 15,35%, thủy sản đạt 771 triệu USD tăng 3,02%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 3/2010 ước đạt 1,1 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông sản chính đạt 631 triệu USD, các mặt hàng lâm sản đạt 205 triệu USD, thủy sản thu về 230 triệu USD. Kinh tế thế giới mới bước qua cơn khủng hoảng nên xu hướng hiện nay vẫn là tăng tiết kiệm, giảm tiêu dùng, điều này làm cho khối lượng xuất khẩu giảm. Do vậy, mặc dù giá các mặt hàng nông lâm thủy sản đã có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị xuất khẩu vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2009.