Trong báo tài chính quý 1/2017 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho thấy doanh thu đạt 824 tỷ đồng, giảm 58,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16 tỷ đồng, giảm đến 81,9% so với quý 1 năm trước.

Quy 1/2017: Loi nhuan sau thue cua HAG chi dat 16 ty dong - Anh 1

Theo đó, trong cơ cấu doanh thu doanh nghiệp của "bầu" Đức (ông Đoàn Nguyên Đức), ấn tượng với doanh thu bán sản phẩm hàng hóa đạt 224,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 91,9 tỷ đồng. Doanh thu từ bán bò giảm mạnh chỉ đạt 196,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 1.233 tỷ đồng. HAG không còn doanh thu từ các mảng như mía đường, bán bắp, bất động sản hay các hợp đồng xây dựng, khi đó, quý 1/2016 các mảng này vẫn đóng góp doanh thu đáng kể cho công ty. Ngược lại, doanh thu từ bán mủ cao su được ghi nhận 56,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có.

Tính đến hết quý 1/2017, tổng tài sản của HAG đạt 50.801 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với quý 31/12/2016. Đồng thời, tổng nợ phải trả của công ty vẫn ở mức cao 34.426 tỷ đồng, dù giảm nhẹ 4,6% nhưng vẫn chiếm 67,7% tổng tài sản.

Vừa qua, HAG đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn về việc chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu và thông qua phương án chuyển đổi theo tờ trình của HĐQT. Theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phê duyệt điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 ở mục giá chuyển đổi. Điều khoản áp dụng ban đầu giá chuyển đổi từ 5.200 đến 19.645 đồng/cổ phần được trình thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi là 8.000 đồng/cổ phần. Kèm theo đó là phương án chuyển đổi.

Trước đó, HAG đã phát hành 1,1 triệu trái phiếu HAG-CB2011 tương ứng giá trị 1.100 tỷ đồng. Dự kiến lần này, HAG sẽ phát hành 137,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho toàn bộ 1,1 triệu trái phiếu đó với giá chuyển đổi 8.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá 1.375 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành HAG sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 9.274 tỷ đồng.

Vào ngày 30/6 tới đây, HAG và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Phù Đổng, P.Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ánh Hoa