Quý 1, dùng hơn 5,7 nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Gốc
Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2019.

Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Vân

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong quý I/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659,258 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong quý I/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787,683 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá dương trong quý I/2019 là 3,406 tỷ đồng.

Như vậy, số dư Quỹ bình ổn giá đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là 620,643 tỷ đồng.

Thùy Linh