Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quý 3/2008: Kinh tế Nhật suy giảm 1,8%

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đồng yên tăng giá so với USD trước khi thông báo trên được đưa ra, tỷ giá hiện nay là 92,85 yên/USD. Đồng yên đã tăng 14% so với USD từ tháng 9/2008. Kinh tế Nhật quý 3/2008 suy giảm nhiều hơn dự kiến của chính phủ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115265