Quỹ Bản Việt tiếp tục bán ra mạnh

Gốc
Quỹ đầu tư CK y tế Bản Việt đã không thành công trong việc bán ra một loạt CP thuộc ngành này do diễn biến giá không phù hợp. Cụ thể, quỹ đã đăng ký bán 100.000 CP DMC từ 13-24.5, nhưng chưa bán được.

Giá DMC thời kỳ này giảm từ 47.4000đ/CP xuống 39.200đ/CP. Quỹ đăng ký mua/bán tiếp 248.000 CP DMC từ 1.6. Với CP DCL, quỹ cũng không bán được CP nào trong số 132.310 CP đăng ký. Quỹ sẽ tiếp tục mua/bán 232.310 DCL. Với OPC, quỹ không bán được như đăng ký và sẽ thực hiện mua/bán mới với 254.900 CP. Với IMP, quỹ mới bán được 4.000 CP trong số 238.280 CP đăng ký. Nay quỹ đăng ký mua/bán tiếp 250.000 CP. Với TRA, quỹ sẽ mua/bán 220.000 CP.

Tin nóng

Tin mới