Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu còn gần 2.400 tỷ đồng

Gốc
Ngày 10-2, Bộ Tài chính công bố về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu quý IV và cả năm 2016.

Theo cơ quan quản lý này, tại thời điểm ngày 1-1-2016, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu (BOG) là 3.970,063 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu còn gần 2.400 tỷ đồng - Ảnh 1

Tính đến hết năm 2016, Quỹ BOG còn 2.389,891 tỷ đồng (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Sau 3 tháng, tức vào thời điểm ngày 31-3-2016 (quý I), số dư Quỹ BOG giảm xuống 3.787,147 tỷ đồng, rồi giảm mạnh vào thời điểm 30-6-2016 (quý II), xuống 1.495,432 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết quý III-2016, số dư Quỹ BOG tăng lên 2.175,134 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV (từ ngày 1-10-2016 đến hết ngày 31-12-2016) là 1.399,036 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý này là 1.187,252 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý này là 3,077 tỷ đồng. Tính đến hết quý IV và cả năm 2016 (đến hết ngày 31-12-2016), số dư Quỹ BOG là 2.389,891 tỷ đồng. Như vậy, so với quý III, trong quý IV-2016, Quỹ BOG tăng nhẹ.

Được biết, trong năm 2016, giá xăng được điều chỉnh giảm 9 lần, giữ ổn định 2 lần, tăng 13 lần. Giá các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm 6 lần nhưng giá dầu diezen 0,05S được giữ ổn định 6 lần, tăng 12 lần; Giá dầu hỏa giữ ổn định 8 lần, tăng 10 lần; Giá dầu madut giữ ổn định 4 lần, tăng 14 lần.

Thanh Hương

Tin nóng

Tin mới