Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy chế giao dịch trên sàn cà phê khối lượng nhỏ nhất là 5 tấn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thành viên kinh doanh là các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cà phê. Thành viên này được hoạt động tự doanh và nhận ủy thác cho khách hàng trong hoạt động giao dịch mua bán tại trung tâm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=115075