Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Gốc
Ngày 5-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương (gọi tắt là Hội đồng).

Tin nóng

Tin mới