Quy chế thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh

Gốc
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phải có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố chậm nhất vào tháng 11 tới.

Theo đó, chậm nhất là đến tháng 11, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Hồ Chí Minh phải phối hợp với các sở ngành, UBND 24 quận huyện xây dựng quy chế phối hợp thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quy chế thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1

Trong tháng 11, Sở TN-MT phải trình UBND TP HCM quy chế phối hợp thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND 24 quận huyện và các sở ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Nghiên cứu đánh giá cơ sở pháp lý, tính khả thi về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất quận huyện.

Đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường TP.Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND 24 quận huyện khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để trình UBND TP.Hồ Chí Minh quyết định.

Sở Tài chính được giao tham mưu, đề xuất cơ chế ứng vốn từ Quỹ phát triển đất thành phố hoặc Cty Đầu tư tài chính thành phố (HFIC) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch, sau đó đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành ủy; tham mưu, trình UBND thành phốban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thay thế Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 12.

H.Thu (t/h)

Tin nóng

Tin mới