Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCKTQG Quy chuẩn 89:2015/BGTVT về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Thông tư 15/2022/TT-BGTVT có quy định về điều kiện năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa và xác nhận thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa thuộc diện phải đăng kiểm theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó,Thông tư 15/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT, đã bãi bỏ 1 mục, sửa đổi 2 mục và 1 Phụ lục tại QCKTQG QCVN 89:2015/BGTVT về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Đặc biệt, liên quan tới năng lực kỹ thuật của cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa, Thông tư 15/2022/TT-BGTVT đã cắt giảm thành phần hồ sơ theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư 15/2022/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1/2023. (Ảnh minh họa).

Thông tư 15/2022/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1/2023. (Ảnh minh họa).

Theo đó, quy định mặt bằng sản xuất được sửa đổi, chỉ cần có nhà xưởng để gia công chi tiết phục vụ các công đoạn đóng tàu, kho để lưu trữ bảo quản vật tư, trang thiết bị, mặt bằng thi công phải đủ diện tích để bố trí phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện…

Bên cạnh đó, phải có triền đà, ụ hoặc biện pháp tương đương để bố trí phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi và phải đủ năng lực để đưa phương tiện lên, xuống nước theo cỡ loại phương tiện dự kiến thi công.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung thêm trách nhiệm của các cơ sở phải tuân thủ quy định về việc sử dụng đất, quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2022/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1/2023, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa thuộc diện phải đăng kiểm theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-dong-moi-hoan-cai-sua-chua-phuc-hoi-phuong-tien-thuy-noi-dia-5690806.html