Quỹ của Deutsche Bank bán ra KDC và SSC

Gốc
Thông báo của HoSE cho biết tuần trước kỳ nghỉ tết, quỹ Deutsche Asset Management (Asia) đã thực hiện bán ra 19.290 KDC và 106.220 SSC.

Như vậy hiện quỹ này còn nắm giữ hơn 2 triệu KDC, tương đương 2,55% và gần 1,06 triệu SSC, tương đương 10,55%. Một quỹ khác có liên quan là Deutsche bank Aktiengesellschaft cũng đang nắm giữ gần 1,92 triệu KDC, tương đương 2,44%.

Tin nóng

Tin mới