Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Bài cuối: Hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc thù

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Bài cuối: Hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc thù

Để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết...

12 liên quan

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Bài 2: Kiến tạo startup giá trị lớn

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Bài 2: Kiến tạo startup giá trị lớn

Nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu thành công và được chờ đợi trở thành những 'kỳ lân' (startup...

12 liên quan

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Bài 1: Bệ phóng hiệu quả

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Bài 1: Bệ phóng hiệu quả

Theo Báo cáo 'Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam 2019', Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 Đông Nam Á về...

12 liên quan

Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn: Mô hình vườn ươm tư nhân có thể ứng dụng tại các địa phương

Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn: Mô hình vườn ươm tư nhân có thể ứng dụng tại các địa phương

Trong 'Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp' tại Thành phố Đà Nẵng, phóng viên không khỏi ngạc nhiên...

12 liên quan

TP.HCM hướng tới xây trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới tầm quốc tế

TP.HCM hướng tới xây trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới tầm quốc tế

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích dự...

12 liên quan