Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư khổng lồ Franklin Templeton Investments của Mỹ sẽ mua lại 49% cổ phần trong Công ty...