Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại. Theo đó, có 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại.

Trong số này có hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng-an ninh; sản xuất, mua-bán, xuất-nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất vàng miếng; xuất-nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; phát hành xổ số kiến thiết; nhập khẩu thuốc lá điếu, xì-gà (trừ trường hợp nhập khẩu để bán hàng miễn thuế)...

Các dịch vụ, hàng hóa khác cũng thuộc danh mục này gồm: Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua-bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia; in, đúc tiền; phát hành tem bưu chính Việt Nam; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua-bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội; dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải; dịch vụ công ích thông tin duyên hải; bảo đảm hoạt động bay; hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt); quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển trong trường hợp giao kế hoạch; cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê); xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm; quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nghị định nêu rõ, chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng-an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. Độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng-an ninh, thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2017.

MẠNH HƯNG