Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ

Gốc

* Tổng Thanh tra trực tiếp chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của bộ trưởng. Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20318