Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định của pháp luật về việc lưu trú và thông báo lưu trú

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trả lời câu hỏi của bạn đọc về việc lưu trú, Luật Cư trú quy định như sau: Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114258&sub=69&top=40