Quy định đối tượng được giảm 50% học phí

Gốc
GD&TĐ - Cháu tôi là học sinh mồ côi cha do bị tai nạn trong quá trình lao động. Hiện các cháu tôi vẫn được hưởng trợ cấp hàng tháng. Vậy xin hỏi cháu tôi có được miễn học phí hay không? - Lê Mạnh Hà (lemanhha***@gmail.com).

Quy định đối tượng được giảm 50% học phí - Ảnh 1

Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Trong danh mục 15 trường hợp được miễn học phí theo quy định tại Điều 7 Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021”, thì chúng tôi không thấy có được trường hợp của cháu bạn.

Do đó trường hợp của cháu bạn không thuộc đối tượng được miễn học phí. Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định trên và theo thư bạn viết thì cháu bạn thuộc đối tượng được giảm 50% học phí. Cụ thể như sau: Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới