Hỏi:

small_5751.jpg Xin cho biết về việc sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn, bản khai hàng hóa NK và chuyển cảng đối với 3 lô hàng màn hình máy vi tính (monitors) đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất. /STRONG> Xin cho biết về việc sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn, bản khai hàng hóa NK và chuyển cảng đối với 3 lô hàng màn hình máy vi tính (monitors) đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất. Trả lời: Đề nghị Cty phối hợp với đại lý chủ tàu (là đại lý đã vận chuyển 3 lô hàng trên) liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục nhập cảnh cho tàu biển vận chuyển 3 lô hàng trên để nộp các công văn số 1579/BTM-XNK ngày 21/3/2007 về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 3912/BTM-XNK ngày 9/7/2007 về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và hồ sơ đề nghị được sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa của 3 lô hàng trên theo đúng quy định tại công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 18/9/2007 của TCHQ.