Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định mới đối với xe xích lô du lịch

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Sở Giao thông công chính Hà Nội vừa có quyết định 311/QĐ-GTCC quy định điểm đỗ và tuyến phố xe xích lô được hoạt động tại Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120604&sub=52&top=37