Quy định mới về cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Gốc
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn vừa ký Quyết định 3297/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BYT ngày 27.10.2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24.10.2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh.

Quy định mới về cấp và sử dụng giấy chứng sinh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo quyết định này, một thủ tục hành chính mới được ban hành là cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Đây là thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương do các cơ sở khám, chữa bệnh Trung ương và địa phương đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ thực hiện.

Cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc bên mang thai hộ phải nộp hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra. Hồ sơ bao gồm bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ; bản thỏa thuận (bản sao có công chứng hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra sẽ cấp giấy chứng sinh cho gia đình trẻ ngay tại cơ sở y tế trước khi trẻ xuất viện.

Trang Thu

Tin nóng

Tin mới