Quy định mới về dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

Gốc
(HQ Online)- Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14-8-2013 “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”.

Ảnh minh họa. Ảnh: DN

Thông tư được ban hành dựa trên một số nội dung của Luật an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex.

Thông tư số 24/2013/TT-BYT quy định dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt và các sản phẩm động vật. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.

Thông tư này bãi bỏ phần 2 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú ý trong thực phẩm” ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2013.

Xem chi tiết quy định về mức tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm tại đây.

Minh Châu

Tin nóng

Tin mới