Quy định mới về luân chuyển cán bộ lãnh đạo

Gốc
(NLĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2010/NĐ-CP để sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành trước đó (ngày 15-3-2010)

Theo nghị định cũ, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn. Nay nghị định mới quy định việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch. Việc thực hiện luân chuyển công chức có sửa đổi và sẽ được thực hiện theo quy định mới kể từ ngày 22-10.

Tin nóng

Tin mới