Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quy định mới về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường ở Hà Nội

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Từ ngày 26-4, Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường sẽ có hiệu lực, thay thế Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 12-12-2006.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120577&sub=52&top=37