Quy định mới về trao đổi thông tin vi phạm pháp luật hải quan, thuế

Gốc
Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành vừa thống nhất ban hành Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 21.12.2009 hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa ba cơ quan này.

Theo quy định tại Thông tư 239 nêu trên, các cơ quan Hải quan và Thuế có trách nhiệm cung cấp cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao những thông tin cần thiết phục vụ cho việc điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về hải quan và thuế. Cụ thể, cơ quan Hải quan có trách nhiệm nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm; thông tin phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và xuất cảnh, nhập cảnh. Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về người trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh… Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế thông tin về bị can, bản sao quyết định khởi tố, không khởi tố vụ án; bản sao quyết định khởi tố bị can… Thông tư cung quy định rõ, khi có đủ điều kiện, các Ngành sẽ tiến hành trao đổi, thống nhất việc nối mạng, cập nhật mật khẩu và phân quyền cập nhật để khai thác thông tin theo quy định này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.2.2010.

Tin nóng

Tin mới