Quy định quản lý dịch vụ truyền hình cáp

(HNM) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ, có hiệu lực từ ngày 1-9-2009.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/209274